برچسب: بالابر ساختمانی

  • راهنمای خرید بالابر ساختمانی حمل مصالح

    راهنمای خرید بالابر ساختمانی حمل مصالح

    بالابر ساختمانی بالابر ساختمانی مصالح بالابر ساختمانی به دستگاهی گفته می شود.که جهت حمل مصالح ومتریال مورد استفاده در یک ساختمان به صورت عمودی استفاده می شود.که این کار در قدیم به وسیله قرقره و طناب توسط شخص بکار برده می شد.در انواع بالابر ساختمانی عوامل مهم عبارتند از 1-قدرت که همان نیروی محرکه(الکتروموتور) نامیده
لطفا تعدادی ابزارک اینجا اضافه کنید!